OBS!

Observera att de öppna repen är tisdagarna den 30/1 och den 6/2, och inte den 31/1 som det står på affischerna på campus. Då är alla välkomna att testa på och se hur det är på en vanlig repetition. Välkomna!

Studentkören i Norrköping

Studentkören SKÖN bildades våren 1999 av några hängivna studenter och Michael Bruze och Lisa Tilling. SKÖN består av sångglada studenter, samt före detta studenter, från olika program i Norrköping.


SKÖN sjunger en varierad repertoar av till exempel studentikosa sittningssånger, rock och pop. Kören sjunger ofta i samband med evenemang på Campus Norrköping, men även för företag och i kyrkor, vårsånger och julsånger.